MENU
SİZİ ARAYALIM
Tanıtım Videomuz

Gizlilik Politikası

Navac İnşaat A.Ş. ve Aremas Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak, kişisel
verilerinizin güvenliğine önem veriyor ve bu itibarla talep ettiğiniz ve bizimle paylaştığınız kişisel
verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) (Bundan sonra
“Kanun” olarak adlandırılacaktır.) kapsamında işbu aydınlatma metnini tarafınıza sunuyoruz.
Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimiz hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapılması, size özel
sunulacak indirimlerden ve kampanyalardan yararlandırılmasına ilişkin olarak Navac İnşaat A.Ş. ve Aremas Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'ine
ilettiğiniz kimlik ve iletişim verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde
işlenmekte ve destek aldığımız iş ortaklarımıza aktarılmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz
Nava Konak Satış Ofisinden ve internet sitemiz aracılığı ile toplanabilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep
etme, işlenme amacına ve bu amaca yönelik kullanıp kullanmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt
dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde
düzeltilmesini talep etme ve silinmesini isteme veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının
giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.